Parasta Tampereella

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Tampereen Sokos Hotellien asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Tampereen Sokos Hotellit
Y-tunnus: 0212329-0

Rekisteriasioista vastaava:
Myyntipäällikkö Kielo Toivainen
PL 454, 33101 Tampere

3. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän sivustoa www.kokoustampereella.fi.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
  • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
  • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

  • henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite

5. Rekisterin sännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Tampereen Sokos Hotelleille yllä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Tampereen Sokos Hotellit toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.